Förlagshuset i Göteborg
är en sammanslutning av bokförlag som genom samarbete vill främja de mindre förlagens utveckling. Samarbetet underlättar för de mindre förlagen att möta branschens nya och skiftande villkor och ger möjlighet att dela gemensamma resurser. Medlemmarnas olika utgivning ger Förlagshuset en bred profil: skönlitteratur, poesi, facklitteratur, noter m.m.

Hos oss huserar även andra verksamheter
Här finns t ex tidningsredaktionen för Lira Musikmagasin och nättidskriften Dixikon samt flera översättare, journalister, skribenter och kommunikationsbyråer. Sedan oktober 1999 finns vi i det gamla Lagerhuset vid Heurlins plats 1 nära Järntorget. Lagerhuset hyser en mängd olika verksamheter, varav flera med kulturell anknytning, t ex Nätverkstan Kultur i med bland annat Kulturverkstan och Tidskriftsverkstan, Medialab, Ord & Bild, Paletten, Glänta, Offside Press och Frilagret – ett kulturhus för unga (och daglig café- verksamhet). Dessutom har vi förmånen att ha restaurang Schnitzelplatz Lagerhuset i bottenvåningen på kortsidan mot Järntorget. Sist men inte minst, på andra kortsidan mot hamnbassängen, Litteraturhuset – en mötesplats för författare, litteratur och göteborgare.